Titrasyon ile Nötrleşme Tepkimesi

Asit ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimelere, nötrleşme tepkimeleri denir. Bu tür tepkimelerde, asit ve bazlar direk olarak birbirleriyle karışmazlar. İşlem dengeli yapılır ve asit çözeltisine yavaşça baz dökülür veya tam tersine baz çözeltisine kontrollü olarak asit dökülür. Tepkimenin tam olarak nötrleşme tepkimesi olmasını istiyorsanız, tepkimeyi kontrollü olarak gerçekleştirmeniz gerekir. Kontrollü bir şekilde yapılan nötrleşme tepkimelerine “Titrasyon” ismi verilir.

 

 

Bir baz çözeltisinin üzerine yavaşça asit çözeltisinin eklendiğini ve yavaşça nötrleşme tepkimesinin gerçekleştiğini varsayalım. Baz çözeltisine dökülen asit miktarı kadar baz nötrleşir. Bu tür bir durumda tepkimenin başarılı bir nötrleşme tepkimesi olmasını istiyorsanız, tüm bazların tepkimeye gireceği kadar asit çözeltisi eklemelisiniz. Varsayalım ki tepkimenin ne zaman sona ereceğini veya sona erip ermediğini anlayamadınız. Çevrenizde bulunan doğal veya yapay indikatörler ile renk testi yaparak çözeltinin durumunu anlayabilirsiniz.

image001

 

Tepkime işlemine başlamadan önce, bulduğunuz bir indikatör ile, çözeltinin asit veya baz olduğunu doğrulayın. Daha sonra titrasyon yöntemi ile yavaş ve kontrollü bir şekilde nötrleşme tepkimesini gerçekleştirin. Zaman zaman indikatörler sayesinde tepkimenin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Bulundurduğunuz indikatör, renk değiştirmediği zaman, nötrleşme tepkimesinin başarıyla sonuçlandığını anlayabilirsiniz.

 

Asit ve baz çözeltiler arasında oluşan titrasyon işlemi esnasında, çözeltinin pH değeri yavaşça değişir. Buna rağmen çözeltinin nötrleşme seviyesinin yakınına geldiği zaman, pH değeri hızlı bir şekilde değişmeye başlar. Nötrleşme seviyesine ulaşılıp çözelti eklenmeye devam edildiği zaman, değişim tekrardan yavaşça gerçekleşmeye devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir