Prokaryot Hücre ve Ökaryot Hücre

Prokaryot Hücre

Kalıtım maddesi olan DNA’sının etrafında zar yoktur. Sitoplazmada dağınık halde bulunur. Organel olarak sadece protein sentezleyen ribozomu vardır. Bakteri ve Arke bakteri prokaryot hücredir.

Ökaryot Hücre

Zarla çevrili çekirdekleri bulunur. Libozom, ribozom, kloroplast, mitokondri, endoplazmik retikulum gibi organelleri bulunur. Protistler, mantarlar,  bitkiler, hayvalar ökaryot hücredir.

Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Ortak Özellikleri

Bu özellikleri kısaca şu şekilde maddeleyebiliriz:

 1. Hücre zarlarının benzer yapıda olması.
 2. Her iki hücre tipinde de kalıtım maddesinin DNA olması.
 3. Protein sentez mekanizmalarının ve ribozomlarının benzer olması.
 4. Glikoliz gibi bazı tepkimelerin her iki hücre tipinde de ortak olarak görülmesi.
 5. Fotosentetik canlılarda fotosentez tepkimelerinin benzer olması.

 6. Zar proteinlerini sentezleme ve hücre zarına yerleştirmede kullanılan mekanizmanın benzerliği.

Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Farkları

Ökaryot hücrelerde bulunduğu halde prokaryot hücrelerde gözlenmeyen özellikleri şu şekilde maddeleyebiliriz

 1. Kalıtım materyalinin çekirdek zarıyla ayrılmış özel bir bölüm olan çekirdek içinde bulunması.

 2. Çekirdek içinde bulunan DNA larının protein bir kılıfla çevrili olması.

 3. Zarsı organellere sahip olmaları.

  Oksijenli solunum için özelleşmiş mitokondri organeline sahip olmaları.

 4. Fotosentez için özelleşmiş kloroplast organeline sahip olmaları.

 5. Mikroflament ve mikrotübül yapılarından oluşmuş, karmaşık yapılı hücre iskeletine sahip olmaları.

 6. Fagositoz ve pinositoz yapabilme özelliği.

 7. Prokaryotlardan daha karmaşık yapılı kamçı bulundurabilme özelliği.

 8. Hücre bölünmesi sırasında oluşan ve kromozomların ayrılmasını sağlayan, mikrotübül yapısında olan iğ iplikleri.

 9. Her özellik için iki gen taşıma özelliği (diploidlik).

  Mayoz bölünme ve döllenmeden meydana gelen eşeyli üreme özelliği.

 10. Bazı ökaryotlarda (bitkiler) bulunan selüloz yapılı hücre duvarı.

 

Belki bunları da beğenirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir