Osmanlı’da Ekonomi

Osmanlı’da reaya olarak adlandırılan kişiler, yaptıkları işlere göre köy veya şehirlerde yaşarlardı. Bu reaya olarak adlandırılan insanlar, yetenekleri ile üretimi gerçekleştirir, bunun karşılığı olarak da devlete her ay belirli miktarda bir vergi öderlerdi.

osman

 

Osmanlı’da yaşayan insanlar sayesinde oluşan maddi güç, nüfusun artması ile birlikte artmıştır. Osmanlı Devleti’nin var olduğu zamanlarda, herhangi bir nüfus sayımı yapılmamasına rağmen, ülkede yaşayan insanların kayıt altına alındığı tahrir defterleri, osmanlı nüfusu ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu defterlere, fethedilen topraklarda yaşayan insanlar da eklenirdi. Osmanlı’nın kurulduğu ilk zamanlarda, bölgede yaşanan açlık ve hastalıklar nedeniyle nüfus oldukça düşüktü. İlerleyen yıllarda Osmanlı güç kazandıkça yeni yerler fethetti ve nüfusunu artırdı. Buna bağlı olarak da Osmanlı ekonomisi büyük bir anlamda gelişti.

Osmanlı halkının geçimini sürdürdüğü en büyük kaynak topraktı. Bu dönemlerde ekime müsait olan toprakların büyük bir çoğunluğu Osmanlı Devleti’ne aitti. Osmanlı Devleti, bu toprakların ekim görevini reaya olarak adlandırılan halka vermişti. Yönetimi devletten sorulan topraklara miri toprak denirdi. Osmanlı Devleti’nin bu toprakları reaya halkına bırakmasının en büyük nedeni ise hem bu halkın gelir elde etmesi hem de toprakların daha verimli kullanılmasıydı. Tımar sistemi kapsamında verilen Bu topraklara çift denilmektedir. Bu toprakların yönetimi devlete ait olup bakımı reaya halkına aittir. Reaya halkı, bu toprakların bakımını isterlerse çocuklarına bırakabilirlerdi. Ayrıca Toprak üretiminde devlette olması sayesinde köylerde ağalık aşiret gibi kavramlar oluşmadı. Bu sistemden dolayı Osmanlı Devleti’nde bir nevi çiftçi sınıfı oluşmuştur.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir