Osmanlı Devletinin Doğuşu (Osmanlı nın kuruluşu) konu Özeti 7. sınıf sosyal

OSMANLI’NIN KURULUŞU

Söğüt e geliş ve bağımsızlık

Türk boylarından olan Kayılar, Malazgirt Zaferi’nden sonra birçok Türk boyu ile beraber Anadolu’ya gelmişlerdi. Başlarından boy beyi olarak Ertuğrul Gazi vardı. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubad Kayılar’ı Bizans sınırında bulunan Söğüt ve Domaniç’e yerleştirdi. Ertuğrul Gazi’den sonra beyliğin başına Osman Bey geçti.

Günden güne beyliğini genişleterek Bizans topraklarını fetheden Osman Bey, Söğüt ve Domaniç’ten ibaret olan topraklarını genişletti.Osman Bey, Moğollar’ın Batı Anadolu’da egemenliğinin kaybolduğu, Türkiye Selçuklu Devleti’nin iyice zayıfladığı bir dönemde bağımsızlığı ilan etti: 1299… Beylikten devlete geçildi. Devlet onun zamanında kurulduğu içinde onun adı verildi: Osmanlı Devleti.

Büyüyüp Siyasi Güç Olarak Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörler:

 • Coğrafi Konumu elverişli olması
 • Bizans’ın zayıf durumda bulunması
 • Yetenekli, iyi eğitim almış padişahların iş başına geçmesi
 • Anadolu Türk Beylikleri ile iyi ilişkiler kurulması
 • İskân Politikası
 • Hoşgörü Politikası
 • Ahilerin Desteği
 • Merkezi Otoritenin Güçlü Olması
 • Balkanların güçlü bir siyasi yapının olmaması

Anadolu’dan Rumeli’ye Geçiş

Osman Bey’in vefatından sonra oğlu Orhan Bey, beyliğin başına geçti (1324).Bursa fethedilerek beyliğin merkezi oldu (1326).Bursa’nın ardından Bizans’ın Anadolu’da kalan son iki önemli şehri İznik ve İzmit de fethedildi. İznik şehri, camiler, mescitler, medreseler, hanlar, hamamlar ile donatıldı. Karesioğulları Beyliği topraklarını savaş yapmadan ele geçirdi. Böylece Rumeli’ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve çevresi Osmanlı hâkimiyetine geçti. Bu beyliğin donanması, asker ve komutanları da Osmanlı’nın hizmetine girdi.Osmanlı ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli’ye geçmeye başladı. Geçişler için Bizans Gelibolu’daki Çimpe kalesini Osmanlı’ya üs olarak verdi (1353). Osmanlı ordusu kısa süre içinde Gelibolu’dan başlayarak Balkanlar’ın içlerine kadar ilerledi. Bu fetihlerde Osmanlı ordusunun başında Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa bulunuyordu.

İskân Politikası

Fethettiği yerlere Anadolu’dan Türk halkı getirerek iskân etti (yerleştirdi). Böylece İskan Politikası adı verilen bu uygulamayla;

 • *Fethedilen yerleri Türkleştirmek,
 • *Boş arazileri tarıma açarak üretimi ve vergi gelirlerini artırmak,
 • *Anadolu’daki göçebe Türkleri yerleşik hale getirmek
 • *Fethedilen yerlerde kalıcı egemenlik sağlamak amaçlanmıştır.

Orhan Bey sınırların genişlemesiyle Türk gençlerinden sürekli savaşa hazır bir ordu oluşturdu. Bu orduda atsız askere “yaya”, atlı askere “müsellem” adı verildi. Rumeli’de fetihlerin genişlemesiyle “yaya ve “müsellem”ler ihtiyacı karşılayamaz oldu. Bunun üzerine Hıristiyan ailelerin erkek çocukları asker olarak yetiştirilmek amacıyla toplanmaya başladı. “Devşirme sistemi” ile yetiştirilen askerlerle “Kapıkulu” ordusu meydana getirildi.

admin

Yazımızda eksiğimiz olduğunu düşünüyorsanız yorum yazarak bildiriniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir