İletişim hak ve özgürlüklerimiz konu özeti 7. sınıf sosyal

İletişim Hak ve Özgürlüklerimiz

Basın Özgürlüğü: İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine denir. Buna kitle iletişim özgürlüğü de denir. Farklı düşüncelerin çeşitli yollarla insanlara ulaşmasını sağlamak demokrasinin de ön koşuludur. Basın özgürlüğünün olmadığı bir demokrasi de düşünülemez. Basın özgürlüğü anayasamızla ve uluslar arası belgelerle güvence altın alınmıştır:

İLETİŞİM HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

  1. a) Doğru Bilgi Alma Hakkı: Kitle iletişim araçlarının “Doğru Bilgi Verme Sorumluluğu” vatandaşların ise “Doğru Bilgi Alma Hakkı” vardır. Bu yüzden kitle iletişim araçları bilgi verirken doğru, temiz, özgür, ilkeli ve dürüst haber Haberi çarpıtmadan, yanıltmadan tarafsız olarak yayınlamalıdır. Kimsenin konutuna girilmemelidir. Yani Konut dokunulmazlığı ihmal edilmemelidir. Devlet, aile ve kişi sırları açıklamamalıdır. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalmalıdır.

 

  1. b) Özel Hayatın Gizliliği: Kitle İletişim araçları Anayasamızın 20. Maddesi ile güvence altına alınan Özel Hayatın Gizliliğine saygı duymalıdır. Kimsenin gizli görüntüleri, telefon görüşmeleri, mektupları yayınlanmamalıdır. Bu durum zaten yasal olarak da suçtur.

 

  1. c) Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü: Basın özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, yayın hakkı, dernek kurma özgürlüğü, toplantı ve gösteriş yürüyüşü düzenleme hakkı gibi hak ve özgürlükler de düşünceyi açıklama özgürlüğünün tamamlayıcısı niteliğindedir. Düşünce ve kanaatler basında yayınlandığında basın özgürlüğü, bilim ve sanat araçlarıyla açıklandığında bilim ve sanat özgürlüğü adını alır.

 

  1. d) Kitle İletişim Özgürlüğü: Kitle iletişim araçları yayınlarında suça teşvik ya da suçlulara destek verici yayın yapmamalıdır. Ulusal çıkarlara aykırı davranışların karşısında olmalıdır.

 

  1. e) Düşünce Özgürlüğü: Düşünce ve kanaatlerin çeşitli araç ve yollarla serbestçe açıklanması ve yayılmasıdır. Düşünce özgürlüğü sosyal gelişmenin temel koşulu, toplumun demokratik yapısının önemli göstergelerindendir. Bu özgürlük, birçok devletin anayasasında özgürlükler kapsamında güvence altına alınmıştır. Bu özgürlük, birçok başka özgürlüğün kaynağını ve temelin oluşturmaktadır. Serbest biçimde bilgi ve düşünceye ulaşabilme, düşünceyi açıklayabilme, başkasına iletebilme, kimseyi düşünce ve kanaatleri nedeniyle suçlamamadır.

 

  1. f) Tekzip ve Düzeltme Hakkı: Yayın organları, yanlış haber, resim ve bilgilerde düzeltme yapmak (DÜZELTME/ TEKZİP HAKKI) ve haksızlığa uğrayan kişilerin düzeltme cevaplarını (CEVAP HAKKI) yayınlamak zorundadır. Bunun yanında hakların ihlal edildiği durumlarda yetkili kurumlara başvurmak bir vatandaşlık görevidir.

Basın Ahlak Yasası

Ülkemizde 24 Temmuz 1960’da “Basın Ahlak Yasası” hazırlanmış ve uzun yıllar boyunca gazetelerin görünür köşelerine “Bu gazete Basın Ahlak Yasası’na uymayı taahhüt eder” diye yazılmıştır. 1980’lerin sonunda ise Türk Basın Konseyi kurulmuş ve “Meslek İlkeleri” bildirisi yayımlanmıştır. Bu ilkelerden bazıları şöyledir:

  • *Yayınlarda hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
  • *Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu olamaz.
  • *Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
  • *Basın organları yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.

KISA ÖZET: Kitle iletişim özgürlüğü; doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün bir uzantısıdır. Bu özgürlüğü kullanırken özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığına saygı gösterilmelidir.

admin

Yazımızda eksiğimiz olduğunu düşünüyorsanız yorum yazarak bildiriniz.

Belki bunları da beğenirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir