haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri 9. sınıf coğrafya

1)HARİTALARDA YER ŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ
Harita çizimi yapılırken de haritanın kullanış amacına en uygun yöntem seçilir.
a) İzohips (et Yukselti edrisi) Yontemi
Deniz seviyesine göre aynı yükseltide bulunan noktaların birleştirilmesi ile oluşan eğrilerin kullanıldığı yöntemdir.Eğrilerin sıklığı ve seyrekliği bize araştırması yapılan bölgenin yer şekilleri hakkında bilgiler vermektedir.
izohips
Şekilde görüldüğü gibi çizgiler sık ve seyrek olan yerlerde farklı özellikler bulumaktadır.
izobat (eş derinlik): Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleştirilmesi ile oluşturulan eğrilere denir.Kullanılan yöntemler arasında en çok kullanılan yöntemimiz tercih edilen yöntem izzohips yöntemidir.

b) Kabartma Yontemi

kabartma harita

Bu yöntemle hazırlanmış haritada yer şekilleri kabarık olarak gösterilmişlerdir.Bu kabartma yöntemi yöntemler arasında gerçeğine en yakın olan yöntemimizdir.Ama tabi kullanılmamasının sebebleride vardır.En önemli sebeb yapımının zor olması ve taşınmasının zor olmasıdır.

c) renklendirme Yontemi

haritalarda renklendirme yöntemi
d) Tarama Yontemi
haritalarda tarama yöntemi

Bu yöntemde ise sık kalın kısa çizgiler eğimli yerleri seyrek uzun ince çizgiler ise eğimin az olduğu yerleri ifade etmektedir.Boş yerler genelde boş bırakılır.çizgilerin uzanış yönü eğim yönünü göstermektedir.

e) Gölgelendirme Yöntemi

Haritalar, bir köşesinden 45olik eğimli bir ışıkla aydınlatıldığı kabul edilerek çizilir. Harita aydınlatıldığında ışık alan yerler açık, ışık almayan yerler ise koyu gösterilir. Bu yöntemde yükselti basamakları bulunmadığından, yükseltileri tespit etmek ve profil çıkarmak olanaksızdır.Bu nedenle gölgelendirme yöntemi modern haritacılıkta yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

kullanım amaçlarına göre haritalar

admin

Yazımızda eksiğimiz olduğunu düşünüyorsanız yorum yazarak bildiriniz.

1 Yorum

  1. Ekim 23, 2015

    […] A)HARİTALAR -Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri -Projeksiyon Tipleri -Haritalarla Yolculuk -Paraleler ve Meridyenler B)İZOHİPSLER Ünitenin […]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir