Almanca Gramel Bilgileri

ALMANCA ALFABESİ (DAS DEUTSCHE ALPHABET)

a: aa
b: be
c: se
d: de
e: ee
f: ef
g: ge
h: ha
i: ii
j: yot
k: ka
l: el
m: em
n: en
o: oo
ö: öö
p: pe
q: qu
r: er
s: es
t: te
u: uu
ü: üü
v: fau
w: we
x: ix
y: ipsilont
z: set
ä: ae
ß: ss

Şimdi de bazı harflerin yan yana gelmesi ile okunması gereken okunuşlar

ei : ay olarak okunur
ie : i olarak okunur
eu : oy olarak
sch : ş olarak okunur
ch : h olarak okunur
z : ts olarak okunur
au : o olarak okunur
ph : f olarak okunur
sp : şp olarak okunur
st : şt olarak okunur                                  äw : oy olarak okunur

HAFTANIN GÜNLERİ (WOCHENTAGE)

Pazartesi: Montag (mo;nta;g)

Salı: Dienstag (di;nsta;g)

Çarşamba: Mittwoch (mitvoh)

Perşembe: Donnerstag (donırsta;g)

Cuma: Freitag (frayta;g)

Cumartesi: Samstag (samsta;g)

Pazar: Sonntag (zonta;g)

Not: ( ; ) işareti, kendinden önce gelen harfin biraz uzunca okunacağını belirtir.

Şimdi de sıfır(0) ile 100 (yüz) arasında ki sayıların Almanca halini öğrenelim

 

 • 0: null
 • 1: eins
 • 2: zwei
 • 3: drei
 • 4: vier
 • 5: fünf
 • 6: sechs
 • 7: sieben
 • 8: acht
 • 9: neun
 • 10: zehn
 • 11: elf
 • 12: zwölf
 • 13: dreizehn
 • 14: vierzehn
 • 15: fünfzehn
 • 16:sechzehn
 • 17:siebzehn
 • 18:achtzehn
 • 19:neunzehn
 • 20: zwanzig
 • 21: einundzwanzig
 • 22: zweiundzwanzig
 • 23: dreiundzwanzig
 • 24: vierundzwanzig
 • 25: fϋnfundzwanzig
 • 26: sechsundzwanzig
 • 27: siebenundzwanzig
 • 28 – achtundzwanzig
 • 29: neunundzwanzig
 • 30: dreißig
 • 31 – einunddreißig
 • 32 – zweiunddreißig
 • 33 – dreiunddreißig
 • 34 – vierunddreißig
 • 35 – fϋnfunddreißig
 • 36 – sechsunddreißig
 • 37 – siebenunddreißig
 • 38 – achtunddreißig
 • 39 – neununddreißig
 • 40 – vierzig
 • 41 – einundvierzig
 • 42 – zweiundvierzig
 • 43 – dreiundvierzig
 • 44 – vierundvierzig
 • 45 – fϋnfundvierzig
 • 46 – sechsundvierzig
 • 47 – siebenundvierzig
 • 48 – achtundvierzig
 • 49 – neunundvierzig
 • 50 – fϋnfzig
 • 51 – einundfϋnfzig
 • 52 – zweiundfϋnfzig
 • 53 – dreiundfϋnfzig
 • 54 – vierundfϋnfzig
 • 55 – fϋnfundfϋnfzig
 • 56 – sechsundfϋnfzig
 • 57 – siebenundfϋnfzig
 • 58 – achtundfϋnfzig
 • 59 – neunundfϋnfzig
 • 60 – sechzig
 • 61 – einundsechzig
 • 62 – zweiundsechzig
 • 63 – dreiundsechzig
 • 64 – vierundsechzig
 • 65 – fϋnfundsechzig
 • 66 – sechsundsechzig
 • 67 – siebenundsechzig
 • 68 – achtundsechzig
 • 69 – neunundsechzig
 • 70 – siebzig
 • 71 – einundsiebzig
 • 72 – zweiundsiebzig
 • 73 – dreiundsiebzig
 • 74 – vierundsiebzig
 • 75 – fϋnfundsiebzig
 • 76 – sechsundsiebzig
 • 77 – siebenundsiebzig
 • 78 – achtundsiebzig
 • 79 – neunundsiebzig
 • 80 – achtzig
 • 81 – einundachtzig
 • 82 – zweiundachtzig
 • 83 – dreiundachtzig
 • 84 – vierundachtzig
 • 85 – fϋnfundachtzig
 • 86 – sechsundachtzig
 • 87 – siebenundachtzig
 • 88 – achtundachtzig
 • 89 – neunundachtzig
 • 90 – neunzig
 • 91 – einundneunzig
 • 92 – zweiundneunzig
 • 93 – dreiundneunzig
 • 94 – vierundneunzig
 • 95 – fϋnfundneunzig
 • 96 – sechsundneunzig
 • 97 – siebenundneunzig
 • 98 – achtundneunzig
 • 99 – neunundneunzig
 • 100: hundert

Şimdi de biraz da yüz (100) den sonraki sayılardan bazılarını görelim 

 • 101: (ein)hundert(und)eins
 • 110: (ein)hundert(und)zehn
 • 111: (ein)hundert(und)elf
 • 121:(ein)hundert(und)einundzwanig
 • 200: zweihundert
 • 300: dreihundert
 • 1000: (ein)tausend
 • 1653: (ein)tausend sechshundertdrei(und)fünfzig

Şimdi birazda Almanca sıra sayma sayılarını görelim 

1. = erste (birinci)
2. = zweite (ikinci)
3. = dritte (üçüncü)
4. = vierte (dördüncü)
5. = fünfte (beşinci)
6. = sechste (altıncı)
7. = siebte (yedinci)
8. = achte (sekizinci)
9. = neunte (dokuzuncu)
10. = zehnte (onuncu)                                 

11. = elfte (onbirinci)
12. = zwölfte (onikinci)
13. = dreizehnte (onüçüncü)
14. = vierzehnte (ondördüncü)
15. = fünfzehnte
16. = sechzehnte
17. = siebzehnte
18. = achtzehnte
19. = neunzehnte
20. = zwanzigste

21. =einundzwanzigste
22.= zweiundzwanzigste
30. = dreißigste
31. = einunddreißigste
40. = vierzigste
50. = fünfzigste
60. = sechzigste
70. = siebzigste
80. = achtzigste
90. = neunzigste

100. = (ein)hundertste                            1000. = (ein)tausendste                          10000. = zehntausendste                    100000. = (ein)hunderttausendste 1000000. = (ein)millionste          1000000000. = (ein)milliardste 1000000000000. =(ein)billionste

Yukarıda da görüldüğü gibi 1 ve 3’ün yazılışı diğerlerinden farklıdır.
20’den sonraki bütün sıra sayılarına -ste eki getirilir.

Son olarak da Almanca aile terimlerini görelim

Die Familie: (Aile)

der Vater/Papa/Papi (baba)
die Mutter/Mama/Mami (anne)
die Eltern (ebeveyn/anne-baba)
die Kinder (çocuklar)
der Sohn (erkek evlat)
die Tochter (kız evlat)
der Bruder (erkek kardeş)
die Schwester (kızkardeş)
die Geschwister (kardeşler)

der Grossvater (büyükbaba)
die Grossmutter (büyükanne)
die Grosseltern (büyük anne-baba)
der Opa (dede)
die Oma (nine)

der Onkel (amca/dayı)
die Tante (hala/teyze)
der Neffe (erkek yeğen)
die Nichte (kız yeğen)
der Cousin (amca/dayı/hala oğlu)
die Cousine (amca/dayı/hala kızı)

der Bräutigam (damat)
die Braut (gelin)
der Schwiegervater (kayınpeder)
die Schwiegermutter (kayınvalide)
die Verwandte (akrabalar)

(die Grosseltern,Eltern,Geschwister ,Kinder,Verwandte sözcükleri her zaman çoğul kullanılır.)

Andere Wörter: (Diğer sözcükler)

der Zwillingsbruder: ikiz kardeş (erkek)
die Zwillingsschwester: ikiz kardeş (kız)
das Baby: bebek
der Enkel: erkek torun
die Enkelin: kız torun
Enkelkinder (Pl.): torunlar

die Ehefrau: eş (kadın)
der Ehemann: eş (erkek)
das Ehepaar: karı-koca
die Verlobte: nişanlı (kız)
der Verlobte: nişanlı (erkek)

der Schwager: kayınbirader, enişte, bacanak
die Schwägerin: baldız, görümce, elti
die Schwiegermutter: kayınvalide
der Schwiegervater: kayınpeder
die Schwiegertochter: gelin
der Schwiegersohn: damat

die Stiefmutter: üvey anne
der Stiefvater: üvey baba
die Stieftochter: üvey kız evlat
der Stiefsohn: üvey erkek evlat

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir