8.Sınıf İngilizce UNIT 5 The Internet Ünite Kelimeleri

8.Sınıf İngilizce UNIT 5 The Internet Ünite Kelimeleri

make new friends yeni arkadaşlar edinme
make online friends internetten arkadaşlar edinme
search for information bilgi edinmek için araştırma yapmak
research for school projects okul projesi için araştırma yapmak
do shopping alışveriş yapmak
do online shopping İnternetten alışveriş yapmak
practice English İngilizce çalışmak
social network sosyal ağ (Facebook, Twitter vb.)
account hesap
attachment ek (iletiye eklenen dosya vb.)
comment yorum
confirm onaylamak
download indirmek
upload yüklemek
login / log on (hesaba) giriş yapmak
logout / log off (hesaptan) çıkış yapmak
accept onaylamak, kabul etmek
refuse reddetmek, kabul etmemek
password şifre, parola
share photos fotoğraflar paylaşmak
register kaydolmak, hesap oluşturmak
search engine arama motoru (Google, Yandex vb.)
web browser internet tarayıcı
internet connection internet bağlantısı
web site internet sitesi
software yazılım
hardware donanım
hard disk drive sabit disk sürücüsü
processor işlemci
interaction interaktif, etkileşimli
online – offline çevrim içi – çevrim dışı
face to face yüz yüze
keep in touch irtibatta kalmak
addict bağımlı, düşkün
chart çizelge, grafik, tablo
get information bilgi almak
check sport scores spor skorlarını kontrol etmek

Belki bunları da beğenirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir