8.Sınıf İngilizce Communication Ünite Kelimeleri

8.Sınıf İngilizce Communication Ünite Kelimeleri

write a letter mektup yazmak
text a message (cep telefonundan) mesaj yazmak
leave a voicemail sesli mesaj bırakmak
make a phonecall (cep telefonundan) arama yapmak
send a fax faks göndermek
send an e-mail e-posta göndermek
leave a message note mesaj bırakmak
use social networks sosyal ağları (Facebook, Twitter vb.) kullanmak
speak face to face yüz yüze konuşmak
communication iletişim
exhibition sergi
teenager genç
sign language işaret dili
mobile phone cep telefonu
smart phone akıllı telefon
touchscreen dokunmatik ekran
display ekran
translate çeviri, tercüme
contain içermek, kapsamak
gadget alet

Belki bunları da beğenirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir